Η Ομάδα της ARTION

Η Ομάδα της ARTION απαρτίζεται από στελέχη υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης. Η εταιρία, διατηρώντας ένα ευέλικτο Οργανωτικό Σχήμα, εξασφαλίζει αποτελεσματική διαχείριση τόσο της Ομάδας όσο και της Λειτουργίας της.

Οργανωτικό Σχήμα

Οργανωμένη σε Τμήματα που αναλαμβάνουν τη διαχείριση και εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών, με υψηλή κατάρτιση, ποιότητα και αποτελεσματικότητα, η ARTION ακολουθεί ένα δυναμικό μοντέλο λειτουργίας. Διαφοροποιούμενη ουσιαστικά, αναθέτει δεδομένες εργασίες σε εξειδικευμένους συνεργάτες, αντί του καθιερωμένου μοντέλου ανάθεσης ενός Έργου ανά συνεργάτη. Έτσι, επιτυγχάνει βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων και μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς της.

Συνοπτικά, η ARTION οργανώνεται στις ακόλουθες Διευθύνσεις και Τμήματα:

 • Γενική Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Ανάπτυξης
 • Διεύθυνση Έργων και Ποιότητας
 • Διεύθυνση Επικοινωνίας
 • Τμήμα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ
 • Τμήμα Διεκδίκησης και Μετάκλησης Έργων
 • Τμήμα Χορηγιών και Εκθέσεων
 • Τμήμα Διαχείρισης Συνέδρων
 • Τμήμα Εκδόσεων και Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ
 • Τμήμα Λογιστηρίου και Οικονομικών Υπηρεσιών

Ομάδα Συνεργατών

Βασικό στοιχείο του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος της ARTION παραμένει η εμπλοκή της Ανώτατης Διοίκησης της εταιρίας στη Διαχείριση και Υλοποίηση των Έργων. Αναγνωρίζοντας τις εκ φύσεως σύνθετες απαιτήσεις τους, σε συνδυασμό με τις πολυδιάστατες ανάγκες των Πελατών της, παρακολουθεί στενά και σε πρώτο επίπεδο τα Έργα. Αναθέτοντας τη Διαχείρισή τους σε έμπειρους, εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους Project Managers, διατηρεί σταθερά την επιστασία τους, με σαφή εικόνα των εξελίξεων και συμμετέχοντας στρατηγικά στην διοίκησή τους.

Η ARTION από το 1995 δραστηριοποιείται με αποτελεσματικότητα, εγκυρότητα, εξειδίκευση και τεχνογνωσία, αναπτύσσοντας διαρκώς, μέσω Ποιοτικά Πιστοποιημένων Υπηρεσιών, καινοτόμες λύσεις και προτάσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις. Πρωταρχικό και καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, διαδραματίζει η Καλά Συντονισμένη Ομάδα Συνεργατών.

     

Δέσποινα Αμαραντίδου
Γενική Διεύθυνση

           

Βαλεντίνη Αμαραντίδου
Διεύθυνση Ανάπτυξης

                         
artion-teammemberphoto-kantziari       Μαρία Καντζιάρη
Υπεύθυνη Προβολής & Επικοινωνίας
      v-giotopoulou      

Γιώργος Κανακάρης
Υπεύθυνος Μηχανογράφησης

                         
artion-team_member_photo-chrysafopoulou      

Λένα Χρυσαφοπούλου
Οικονομική Διαχείριση Έργων

      artion-team_member_photo-angelaki      

Κέλλυ Αγγελάκη
Βοηθός Επιστημονικού Προγράμματος

                         
chara      

Χαρά Ιγνατιάδου
Υπεύθυνη Επιστημονικού Προγράμματος

      prodromos_nikolaidis1      

Πρόδρομος Νικολαΐδης
Υπεύθυνος Μάρκετινγκ

                         
3       Μάρκος Παπαδόπουλος
Υπεύθυνος Διαχείρισης Συνέδρων
               
                         
                         
       

 

               
       

 

               
                         
       

 

               
                         

Ευκαιρίες Καριέρας

Εφαρμόζοντας πιστά Ανθρωποκεντρική Πολιτική, η ARTION επενδύει διαρκώς στο Ανθρώπινο Δυναμικό της ενισχύοντας και διευρύνοντας το επιτελείο της. Το καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό της, απασχολείται ενδεικτικά σε Τομείς, όπως:

 • Επιχειρηματική Επικοινωνία
 • Διεθνής Επικοινωνία
 • Έρευνα Αγοράς και Ανάπτυξη Χαρτοφυλακίου Συνεργατών
 • Διοίκηση και Διαχείριση Έργων
 • Διοίκηση και Διαχείριση Ποιότητας - Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
 • Διαχείριση Χορηγιών
 • Διαχείριση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 • Διαχείριση Εκδόσεων
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου και Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Διοίκηση Συστημάτων Διαχείρισης Πελατών
 • Τουριστική Προβολή
 • Διαχείριση Προορισμού
 • Χρηματοοικονομική Διαχείριση και Λογιστική

Αδιαμφισβήτητα, η ενασχόληση τόσο με τον Κλάδο Εκδηλώσεων όσο και τους ευρύτερους Κλάδους που άπτονται των Υπηρεσιών της ARTION, απαιτεί αφοσίωση, υπομονή, επιμονή, αλλά πρωτίστως όρεξη, μεράκι και αγάπη για το αντικείμενο. Αυτά τα χαρακτηριστικά άλλωστε, μοιράζεται η Ομάδα της ARTION.

Ευκαιρίες Πρακτικής Άσκησης

Στο πλαίσιο τόσο της Ανθρωποκεντρικής όσο και της Κοινωνικής της Πολιτικής, η ARTION ανακοινώνει ανά διαστήματα, θέσεις Πρακτικής Άσκησης, με στόχο την υποστήριξη της προσπάθειας Φοιτητών και Φοιτητριών, για μετάβαση από τον εκπαιδευτικό στον επαγγελματικό στίβο.

Μέχρι σήμερα, η ARTION έχει συνάψει πολλαπλές συνεργασίες, τόσο με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.) όσο και με Διεθνείς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (όπως η AIESEC), εντάσσοντας στο δυναμικό της ασκούμενους, για διάστημα μεταξύ μερικών εβδομάδων και μερικών μηνών.

Οι Φοιτητές και Φοιτήτριες προέρχονται ενδεικτικά, από Σχολές / Τμήματα, όπως:

 • Οικονομικών Επιστημών
 • Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 • Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 • Διεθνών, Ευρωπαϊκών Σπουδών

Στην πλειονότητά τους, οι ασκούμενοι, απασχολούνται είτε στο Τμήμα Διαχείρισης Συνέδρων, είτε στο Τμήμα Χορηγιών και Εκθέσεων. Οι αρμοδιότητές τους περιλαμβάνουν ενδεικτικά και ανά Τμήμα, εργασίες, όπως:

Τμήμα Διαχείριση Συνέδρων

 • Διαχείριση Ομάδων Συνέδρων
 • Διαχείριση Εγγραφών
 • Διαχείριση Προσκεκλημένων
 • Διαχείριση Προγράμματος
 • Επιμέλεια Μετακίνηση και Φιλοξενίας
 • Οικονομικό Έλεγχο

Τμήμα Χορηγιών και Επικοινωνίας

 • Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων
 • Σύνταξη Χορηγικών Προγραμμάτων
 • Επικοινωνία Προγραμμάτων
 • Εξατομίκευση Προγραμμάτων
 • Παρακολούθηση Συμβάσεων
 • Επιμέλεια Ανταπόδοσης Οφελών

Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος

Αν θα θέλατε να λάβουμε υπόψη μας το Βιογραφικό σας Σημείωμα, θα χαρούμε να παραλάβουμε το μήνυμά σας, στο welcome@artion.com.gr.

Οποιαδήποτε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα προστατεύονται και σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται, ενοικιάζονται ή καθ' οποιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται σε τρίτους, η δε επεξεργασία και διαχείρισή τους υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και στις διατάξεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας.